Archiv autora: patec

BusinessCon v otázkách a odpovědích

Proč jste se rozhodli uspořádat konferenci BusinessCon?

 

Dlouhodobě se zabýváme tématy z prostředí malých a středních firem a také tím, jaký vliv mají vztahy a firemní kultura na jejich další vývoj, dynamiku a výsledky. BusinessCon tedy vnímáme především jako příležitost ke zhodnocení toho, co jsme ve své praxi posbírali.

Zároveň si myslíme, že zapojení MSK do velkých akcí sehraje klíčovou roli v jeho dalším rozvoji. Je potřeba ukázat, že lídé v MSK kráčí správným a inovativním směrem a MSK může v řadě oblastí udávat trend.

Spojujeme firmy, které jsou otevřené sdílení, spolupráci a vzájemné otevřenosti. Část podnikatelů je vůči takovému přístupu skeptická a my tento pohled již měníme. Budoucnost přinese další zásadní otřesy v ekonomice a soudržnost firem posílí jejich šanci na individuální úspěch.

 

Odlišuje se něčím BusinessCon od ostatních konferencí, kterých je každý týden řada?

 

Konference je postavena právě na odlišnosti od běžně pořádaných akcí. Je dynamická, pracovní, hlavními aktéry jsou účastníci, ne spíkři.

Koncipujeme ji jako „tržiště“ zkušeností a vzájemné inspirace z každodenní reality a praxe. Hovořit a inspirovat budou všichni účastníci. Podle principu „jednou dám a desetkrát dostanu“ dojde k vytvoření něčeho, co tu ještě nebylo. Už jen pouhým zaměřením pozornosti tímto směrem dochází ke značnému posunu v každém z nás.

 

Jak jste volili téma konference?

 

První obrysy jsme začali vnímat během přípravných diskusí s Patrony – reprezentanty cílové skupiny konference. Začaly se krystalizovat obdobná schémata a těžiště toho, co dnes trápí lidi ve vedení firem a na co by přivítali odpovědi. A pak už je stačilo jen správně pojmenovat.

 

Co si účastníci z akce odnesou?

 

Především intenzivní zážitek – zastavení a zamyšlení, na které si člověk běžně neudělá čas. Setkání se zkušenostmi ostatních, kteří jsou v něčem dál a také příležitost inspirovat ostatní svým vlastním příběhem. Propojení s dalšími, kteří „to dobře znají“ a „vědí, jak na špici fouká“ a pak také vědomí, že v tom nejsem sám. Někteří si odnesou inspiraci na cestě, další ke strategickému plánu, myšlenkám a v neposlední řadě vazby na podobně hodnotově zaměřené, energické podnikatele.

 

Proč bych se měl Vaší konference chtít zúčastnit?

 

Jsou chvíle, kdy každý z nás naráží na hranice své “bubliny”. Einsteinovými slovy: “Problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.” Řešení vychází z vyššího stupně. 60 lidí, kteří vybudovali firmu s obratem stovek milionů korun, diskutujících spolu kolem stolu, sdílejících své nápady a zkušenosti, to je něco, co nikdo nemůže obsáhnout sám za sebe.

 

Jak jste vybírali speakery na konferenci?

 

Klíčem byla jejich vlastní zkušenost v dané oblasti a schopnost zaujmout posluchače a diváky. Oslovili

jsme lidi, kteří mají charisma, ale také spojení s tím, o čem je BusinessCon 2015.

 

Proč jste pro konání konference vybrali právě Čeladnou?

 

Čeladná je krásné místo uprostřed Beskyd, které nabízí velmi vstřícné prostředí. Spojení krásy okolních hor a golfového hřiště generuje zajímavou klubovou atmosféru, která podporuje určitý typ myšlení a vnímání v širších souvislostech. Je to zkrátka strategický krok.

Vědomý prostor

Z prázdného Prostoru nemůže nic samo vznikat. /Prozkoumejte tohle běžné přesvědčení – zkuste pohledem do očí blízkého člověka/

Leda by Prostor měl podobně jako my sami své vlastní vědomí. /Čeho je v Prostoru nejvíce? Co o Prostoru víte? Co ví o prostoru a Vědomí Věda?/

Ze samotného Vědomí nemůže nic samo vznikat. /Proč? Za jakých okolností by to bylo možné?/

A co spojení nekonečného Vědomí s nekonečným potenciálem Prostoru?

Najděte to spojení uvnitř sebe a zažijte krásu údivu nad svou vlastní podstatou.

Neskončete u toho, najděte praktické aplikace takového spojení. /Na tuhle práci je rozum jedním z velmi dobrých nástrojů/

Pokud stále tápete zkuste jít chvíli po cestičce z drobečků co sype Nassim Haramein.

 

Říkat ANO

Hanka Ondrušková měla nedávno aulu VŠE nacpanou k prasknutí /sám jsem postával na schodech v rohu/. Většina přítomných zavítala po 19 hodině večerní na téma “Naučte se říkat NE”. Skvělé vystoupení Hanky, které hraničilo s žánrem činohry, nelze hodnotit jinak než zdviženým palcem. I v HUBu, kde jsem zčásti pracovně doma, se tématu “Jak říkat NE” věnují lektoři poměrně často.

Zdá se, že nám neschopnost odmítnout zásahy okolí do našeho programu dělá skutečné starosti a otevírá cestu stresu do našich životů.

Vydáme-li se na cestu pátrání po příčině, narazíme hlouběji v minulosti na naši výchovu.  V pojetí Reichovy typologie zranění se vynoří obraz Masochisty nebo, potřebujete-li to změkčit, Vytrvalce, který vydrží vše. Souvisí to s mírou kontroly, které se nám od rodičů během dětství dostávalo. Pokud jí bylo příliš, pak je říkání NE opravdu dosti složité. Vezmeme-li v potaz, že generace rodičů současně dospívajících mladých lidí prožila své vlastní dětství v režimu významně na kontrolu všeho zaměřeném, pak bude touha naučit se říkat NE snadno pochopitelná.

Ještě hlouběji pod výchovou pak narazíme na osobnost, která také zásadně předurčí, komu z nás půjde NE z pusy opravdu nesnadno.

Uzavřeni do osobního příběhu bojujeme se svým říkáním ANO, protože ho necítíme jako vlastní. Už si pak vůbec neuvědomíme, že v ANO se ukrývá mnohem více příležitostí než v NE. To vám ostatně řekne každý začátečník Improvizace.

Žít svůj životní příběh bez říkání ANO bude obzvláště obtížné. Představte si Santiaga, jak na návrh Melchizedecha říká NE, a příběh Alchymisty tím končí ještě dříve, než stačil začít. Pokud to máte složité rádi, učte se říkat NE…Jestliže raději kráčíte po dobrodružné cestě svého osobního příběhu, učte se říkat VĚDOMÉ ANO.

A jen tak na okraj, ať už s ANO nebo NE, nezapomeňme SE :O))